Velkommen indenfor

Pædagogisk filosofisk forening blev dannet i efteråret 2010. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 7. november ved en 1-dags konference, der markerede 10-året for disciplinens akademiske institutionalisering i Danmark. Ved oprettelsen af Danmarks Pædagogiske Universitet i 2000 blev der på foranledning af Lars-Henrik Schmidt samtidig også oprettet et Institut for Pædagogisk Filosofi med Peter Kemp som institutleder, og året efter kunne de første studerende påbegynde en kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi.

Institutioner forgår – discipliner består! DPU er i dag en del af Faculty of Arts på Aarhus Universitet, og IPF er opslugt i større og stadigt skiftende institutdannelser. Der var således behov for et offentligt sted for den pædagogisk-filosofiske diskurs, uafhængigt af vekslende institutionelle tilhørsforhold og navneændringer. Pædagogisk Filosofisk Forening har bl.a. til formål at formidle og drøfte den pædagogiske filosofis forskningsresultater og udgøre et nationalt kontaktforum mellem de pædagogisk-filosofiske universitetsmiljøer og undervisere med interesse og arbejde inden for pædagogisk filosofi på professionshøjskolerne.

Hvad er pædagogisk filosofi?

Siden disciplinens oprettelse som universitetsfag i Danmark har der været ført en – ofte ophedet – diskussion om, hvad den grundlæggende gik ud på, og hvordan den adskilte sig fra hhv. almen pædagogik og filosofi i al almindelighed. Diskussionen har ofte været ført i et eksklusionsperspektiv eller som en forsvarstale – med tilsvarende ufrugtbart resultat.

Pædagogisk Filosofisk Forening er stedet, hvor denne diskussion kan føres uden ressentiment som en naturlig del af enhver tværfaglig disciplins selvforståelse. Efter 10 år er det ikke længere kontroversielt, at der findes en pædagogisk del af filosofien og en filosofisk del af pædagogikken, og at de to dele er overlappende. Men det er også blevet klart, at dette fælles sted kan se meget forskelligt ud, alt efter hvilken side man kommer fra. Pædagogisk Filosofisk Forening har ambition om at blive stedet for gensidig oplysning!

Foreningens aktiviteter afspejler den tværfaglige baggrund og medlemmernes forskellige institutionelle tilknytning. Vi tilstræber, at aktiviteterne foregår både øst og vest for Bæltet. Vi indgår i samarbejde med andre foreninger herhjemme og i udlandet og ønsker medlemskab af FISP, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, der afholder Verdenskongressen i Filosofi hvert 4. år.

Og så er foreningen ejer af online-tidsskriftet Studier i pædagogisk filosofi: https://tidsskrift.dk/spf 

Foreningens struktur er bottom up, low budget, men high profile! Det er først og fremmest medlemmernes forening, baseret på lokalt initiativ og engagement, og bestyrelsen modtager med glæde ideer og forslag.

Foreningen har en Facebookside, hvor meget af kommunikationen med foreningens medlemmer i dag foregår.

Foreningens årsmøder, der normalt afholdes i november, annonceres dels her på hjemmesiden, dels på facebooksiden.

VEL MØDT I PÆDAGOGISK FILOSOFISK FORENING!