Årsmøde 2015

Dato: 14. november 2015 | kl. 9.30 – 17.30

Sted: Studenternes Hus Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C

Tilmelding

Så er tilmeldingen åbnet, og du kan nu sikre dig din plads til årets store pædagogisk-filosofiske begivenhed! Bemærk at deadline for tilmelding til spisning er allerede 21. oktober.

Priserne starter fra 100,- (for medlemmer) inklusiv forplejning, frokost og al den kaffe du kan drikke.

Køb din billet her.

Program

Herunder er årets program. Manchetter til alle oplæg findes her. (Link endnu ikke aktivt, da vi mangler et enkelt bidrag)

Call for papers

09.30 – 10.00 Kaffe og croissant

10.00 – 11.00 Hovedtaler

Søren Laibach Smidt, chefkonsulent, UCC: “”

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.45 Parallelsession 1

Oliver Kaufmann, lektor, DPU: “Afventer titel”

Johannes Adamsen, lektor, VIA: “Hvor højt er dit blåt?”

—————————-

Anders Dræby Sørensen, ekstern lektor, DPU: “Livsduelighed som filosofisk pædagogisk mål”

Tashia Dam og Peter Busch-Jensen, lektor, RUC: “Demokratiets betydning for pædagogikkens formål. Om autorisation til (politisk) deltagelse”

12.45 – 13.45 Frokost

13.45 – 14.45 Hovedtaler

Peter Kemp, professor emeritus, DPU: “Halvdannelsen og de nationale mål for skolereformen”

14:45-15:00 Kaffe

15:00 – 16.30 Parallelsession 2

Anne-Marie Navntoft, uddannelseskonsulent, VUC: “Det Pædagogiske Paradoks i en postmoderne samtid?”

Benjamin Vilmann, cand. pæd. (pædagogisk filosofi), tidl. Søren Kierkegaards Forskningscenter: “Kierkegaards målløse dannelse”

—————————-

Kollektivet for Pædagogisk Tænkning: “Pædagogikkens formål: Dyder, Dømmekraft, skønhed, suspension”

16.30 – 16:45 Kaffe/øl

16.45 – 17:30 Generalforsamling

18.00 – 02.00 Middag og fest

 

Årsmødet

Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde er for alle med en interesse for pædagogik og uddannelse med en filosofisk vinkel. Årsmødet finder i 2015 sted i Aarhus lørdag den 14. november. Årets tema er ‘Pædagogikkens og uddannelsens mål og formål’. Læs mere herunder, send invitation og præsentation videre til kollegaer, studerende og venner. Print den også gerne ud og hæng den op rundt omkring.

Call for papers

Præsentation

I følge Herbart er det den praktiske filosofi (dvs. etikken), der skal udstikke den pædagogiske horisont, og give pædagogikken dens mål. Men kan vi også i dag nøjes med at ty til den praktiske filosofi, når vi skal formulere en formålsparagraf eller vurdere pædagogiske målsætninger?

Mens politikere på den ene side tager større styring med den pædagogiske udvikling gennem målstyring, læringskonsulenter og anbefalinger til uddannelses-forskning, så synes andre dele af den pædagogiske verden at være tavse over for spørgsmål om formål. Løgstrup fandt skolens formål i begrebet ‘tilværelses-oplysning’, mens andre finder det i dannelses-formuleringer. Andre igen lægger vægten på æste-tiske kategorier eller menneskets sande værdier. Men der synes ikke at være megen enighed om hverken målene – eller hvordan vi kommer frem til dem.

Måske ligger problemet i det Knud Grue-Sørensen omtaler som pædagogikkens ‘målsætnings-problemer’, der stiller spørgsmålet: Hvorledes kan en pædagogik begrunde sine mål og formål? Hvis det er den pædagogiske forsknings rolle at analysere, udvikle, vurdere og anvende pædagogiske midler, findes der så en særlig pædagogisk tænkning, der kan afgøre, hvilke pædagogiske horisonter vi bør stræbe efter?

Pædagogisk Filosofisk Forenings Årsmøde 2015 slår et slag for diskussionen om pædagogikkens og uddannelsens mål og formål, samt om hvilket grundlag vi overhovedet kan diskutere dette ud fra. Vi vil derfor meget gerne modtage bidrag, der behandler disse spørgsmål. Der er ikke noget krav om tilhørsforhold, og vi opfordrer alle til at indsende; professorer, studerende, praktikere, universitets- og seminarieansatte.

Så indsend dit bidrag og markér datoen så du kan være med til at diskutere (grundlaget for) pædagogik-kens mål og formål!

Indsend et forslag

Vi modtager forslag til paper-præsentationer, der samlet (oplæg + diskussion) må vare 30 minutter. Man kan indsende forslag inden for hele den pædagogiske filosofis område, men præsentationer der eksplicit behandler årsmødets tema, ‘Pædagogikkens og uddannelsens mål og formål’, har prioritet.

Deadlines

  • Seneste indsendelse af abstracts er 15. september 2015
  • Tilmelding til konferencen åbner primo september
  • Seneste frist for tilmelding er 9. november

Indsendelsesprocedure
For at indsende dit abstract til konferencen skal du overholde følgende retningslinjer:

  • Abstractet skal være forfattet på dansk
  • Der skal indgå en titel (denne kan dog ændres)
  • Abstractet må højst fylde 200 ord
  • Ved flere forfattere angives dette i feltet ‘Forfatter’

Indsend abstract