Årsmøde 2017

Foreningen inviterer hermed traditionen tro til årsmøde og indkalder samtidig til generalforsamling i november

Tid og sted

Årsmødet afholdes på DPU/AU i Emdrup lørdag den 11. november 2017 kl. 10.30 – 16.30 efterfulgt af generalforsamling kl. 16.30 – 17.30. Afslutningsvis er der mulighed for at deltage i fælles festmiddag fra kl. 18.30.

Program og tilmelding

Tilmelding forgår via dette link.

Tilmeldingsfristen er mandag den 6. november 10.30.

Det endelige program er endnu ikke fastlagt men udsendes på mail, lægges på facebook og vises her inden længe.

Om temaet

I år står årsmødet i Wolfgang Klafkis navn (1927 – 2016). Klafki er en af efterkrigstidens mest indflydelsesrige pædagogiske tænkere i Tyskland, Norden og ikke mindst i Danmark, hvor han fik stor indflydelse på folkeskole og læreruddannelse, og hans senere didaktik har angiveligt tjent som inspiration for udformningen af faget Almen Studieforberedelse (AT) i det almene gymnasium. Alligevel skal man lede længe efter nekrologerne, der er langt mellem teoretiske behandlinger/videreførelser af Klafkis dannelsesteoretiske didaktik, og AT – med øgenavnet ’almen tidsspilde’ – er afskaffet. Klafki synes en toter Hund, som tyskerne siger. Men har han sejret sig ihjel, er verden løbet fra ham, eller er det selve hans projekt, der har trange kår og ligger brak?

Hvis Klafkis projekt grundlæggende handlede om en sammentænkning af dannelsesteori og didaktik, kan man vove den påstand, at det er mere aktuelt end nogensinde: Alle de faktorer, som Klafki prøvede at tænke sammen ’dannelsesdidaktisk’ – material og formal dannelse, kundskaber og kompetencer, undervisning og læring, deres indhold, form og struktur, det eksemplariske og det epokale, nutids- og fremtidsorientering – synes kun at kunne udarbejdes i antagonistisk isolation. Men hvor meget kan en enkelt teori holde sammen på, og hvor meget kan teori som sådan forene?

Vi vil på Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde 2017 sende en solidarisk tanke til Klafki, der utvivlsomt hellere vil have, at vi diskuterer hans projekt i aktuel kontekst, end at vi holder mindetaler. På programmet er oplæg om Klafki og didaktik, men der vil også blive lejlighed til åben diskussion af forholdet mellem dannelse og didaktik. Kom og hør oplæg ved Stefan Ting Graff (om den danske Klafki: usamtidigheder ved hans teoriimport), Lisbeth Svanøe (om Klafki og Marcuse), Anne-Marie Eggert Olsen (om dialektisk didaktik) og Lars-Henrik Schmidt (om didaktiseringen af pædagogikken) – og giv dit besyv med.

Vel mødt til Pædagogisk Filosofisk Forenings årsmøde 2017.