Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening.

Sted: DPU Campus Empdrup, (lokale vil blive udmeldt senere)

Tidspunkt: 11. November 2023 kl. 17.15-18:45 (Ændring i tid kan forekomme).

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed.
  4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
  5. Bestyrelsens beretning.
  6. Regnskab.
  7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  8. Indkomne forslag.
  9. Valg af bestyrelse og revisorer.
  10. Eventuelt.

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside (http://www.paedagogiskfilosofi.dk/referater-2/vedtaegter)

Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indsendes pr. email til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. E-adresse: pfforening@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen