Generalforsamling 2021

København d. 9. oktober 2021.

Indkaldelse til generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening.

Sted: Lokale D174, DPU Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Tidspunkt: 12. November 2021 kl. 17-18:30.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed.
  4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
  5. Bestyrelsens beretning.
  6. Regnskab.
  7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  8. Indkomne forslag.
  9. Valg af bestyrelse og revisorer.
  10. Eventuelt.

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside (http://www.paedagogiskfilosofi.dk/referater-2/vedtaegter)

Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indsendes pr. email til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. E-adresse: pfforening@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen