Anden indkaldelse af artikler

Anden indkaldelse af artikler til Studier i Pædagogisk Filosofi
- and something about language!!

Studier i Pædagogisk Filosofi er nu klar til at modtage manuskripter inden for feltet pædagogisk filosofi. 30 fagfællebedømmere, som repræsenterer mange forskellige tilgange til pædagogisk filosofi, har allerede accepteret at medvirke. (http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/about/editorialTeam ) Vi vil derfor kunne tilbyde en faglig forsvarlig fagfællebedømmelse.

Forslag til anmeldelser, temaer, gæsteredaktører mv. modtages gerne. Studier i Pædagogisk Filosofi drives af frivilligt arbejde, og fra efteråret får vi brug for yderligere hjælp med f.eks. korrekturlæsning og layout.

OBS! OBS!
Artikler bringes på svensk, norsk og dansk – men: It is possible to send in manuscripts in english for review.

Se den fulde meddelelse på tidsskriftets hjemmeside:

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/announcement/view/110

På redaktionens vegne
Asger Sørensen

http://pure.au.dk/portal/da/aso@dpu.dk