Årsmøde og generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening 12.nov.2011

Hermed indkaldes til årsmøde i Pædagogisk filosofisk forening med temaet: ’Pædagogisk viden’.

Mødet finder sted

Lørdag den 12. november 2011 på DPU, Emdrup, lok. A 405 og 409, kl. 11 til ca. 18 med mulighed for efterfølgende spisning.

Der vil være oplæg af bl.a. Alexander Von Oettingen om Konflikten mellem pædagogisk filosofi og almen pædagogik, af Merete Wiberg om Det etiske miljø i evidensinformeret pædagogisk praksis og af Sune Frølund om Betydningen af teoretisk viden for pædagogikken. Der vil i forlængelse af oplæggene blive arrangeret et åbent panel, hvor deltagerne får mulighed for at diskutere pædagogisk viden med oplægsholderne og med hinanden. Fuldstændigt program udsendes senere på måneden.

Pris for deltagelse i dagsarrangement (inkl. frokost & pauseforplejning): 250 kr.  Studerende 125 kr.

Ønsker du at blive bespist efter generalforsamlingen, betaler du 100 kr. mere.

Tilmelding sker ved indbetaling til foreningens konto: Jyske Bank, reg.nr. 5073, kontonr.2024810

Husk at mærke indbetalingen ’årsmøde 2011’, samt navn.

Samtidig indkaldes til

Ordinær generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening

Lørdag den 12. november 2011 på DPU, Emdrup, lok. A 405, kl. 17.30

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

4. Beretning

5. Regnskab

6. Budget

7. Indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse og revisorer

9. Evt.

Bestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til revision af vedtægterne til behandling under pkt. 7. Se under “Referater og beretninger”.

De gældende ’Love for Pædagogisk filosofisk forening’ findes samme sted.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Pædagogisk Filosofisk Forening

Den 13. oktober 2011