Indkaldelse til Generalforsamling d.10.nov.2012

Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening

Lørdag den 10. november 2012  kl 17.15 – 18.15

Generalforsamlingen finder sted i forlængelse af konferencen ’Looking for Rousseau’, der finder sted på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
  4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  5. Beretning fra bestyrelsen
  6. Aflæggelse af regnskab
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Evt.

Ifølge vedtægterne kræver det betalt kontingent at stemme til generalforsamlingen og opnå valg til bestyrelsen. Ligesom fuldmagter ikke anerkendes hverken ved opstilling eller stemmeafgivning.

– Bestyrelsen