Bestyrelsen indkalder til generalforsamling

Kære medlemmer af Pædagogisk Filosofisk Forening

I sammenhæng med foreningens årsmøde indkalder foreningens bestyrelse hermed til generalforsamling. Yderligere informationer om årsmødet følger i løbet af den kommende uge. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig via følgende link: http://www.paedagogiskfilosofi.dk/aarsmoede2016

Selve generalforsamlingen finder sted lørdag den 12. november, mellem kl. 17.45 – 18.30, på DPU, i Emdrup.

Den foreløbige dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed
  3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
  4. Beretning
  5. Regnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og revisorer
  8. Eventuelt

Hvis man som medlem ønsker et forslag behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal forslaget foreligge skriftligt pr. mail til foreningen senest to uger inden – dvs. søndag den 30. oktober.

Med venlig hilsen
Pædagogisk Filosofisk Forenings bestyrelse