Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen ved at sende en mail til  pfforening@gmail.com

Bestyrelse består af følgende personer:

Sune Frølund (Kasserer)

Ditte Skinnerup (Sekretær)

Henrik Vase Frandsen

Carsten Fogh Nielsen (hjemmesideansvarlig)

Lasse Hvergel

Marie Jensen

Stephanie Bisgaard

Bodil Garde

Tilforordnede:

Sarah Schein

Klaus Munkholm