Bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen ved at sende en mail til  pfforening@gmail.com

Bestyrelse valgt af generalforsamlingen den 9. november 2018 for det næste år består af:

Sune Frølund (Kasserer)

Ditte Skinnerup (Sekretær)

Anne- Marie Eggert Olsen

Carsten Fogh Nielsen (hjemmesideansvarlig)

Eva Guttorm

Lasse Hvergel

Luna Christine Christensen

Mathias Mark Christensen

Mia Skjold Tvede Henriksen

Suppleanter: Kasper Linnebjerg og Martin Bjerre Bygballe.

Faste tilforordnede: Marie Langy Jensen og Mette Vittrup Sørensen.

Revisorer: Henrik Vase Frandsen og Johannes Adamsen.