Indmeldelse

Som medlem får du gratis (eller billigere) adgang til alle foreningens arrangementer, blive en del af et pædagogisk filosofisk netværk, der bl.a. nedsætter arbejdsgrupper, holder arrangementer m.m. Derudover har man som medlem mulighed for at stille op til bestyrelsen, samt for at få stemmeret på generalforsamlingen.

Indmeldelse i pædagogisk filosofisk forening foregår ved at indbetale kontingent til:

Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5381, kontonr. 0253994

Skriv dit fulde navn og mailadresse på indbetalingskortet*, så vi kan registrere dig som medlem.

Kontingent pr.år:
300 kr. for lønmodtagere
200 kr. for arbejdsløse
100 kr. for studerende og pensionister

*Da dette for nogen desværre ikke er en mulighed henviser vi til, at man i stedet skriver en mail med de relevante detaljer samt, hvornår man meldte sig ind. På den måde holdes vores systemer ajour.