Indmeldelse

Som medlem får du gratis (eller billigere) adgang til alle foreningens arrangementer, og bliver en del af et pædagogisk filosofisk netværk, der bl.a. nedsætter arbejdsgrupper, holder arrangementer m.m. Derudover har man som medlem mulighed for at stille op til bestyrelsen, samt har stemmeret på generalforsamlingen.

Indmeldelse i pædagogisk filosofisk forening foregår ved at indbetale kontingent til:

Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5381, kontonr. 0253994

Send en mail med navn og indmeldelsesdato til foreningens mail pfforening@gmail.com, så vi kan registrere dig som medlem.

Kontingent pr.år:
300 kr. for lønmodtagere
200 kr. for arbejdsløse
100 kr. for studerende og pensionister