Program 2021

Årsmøde 12.-13. november 2021
Venue: DPU-Emdrup, Bygning D.
Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Fredag 12.nov.
12:30-13:00   Ankomst, kaffe
13:00-14:30   Denis Francesconi:  Embodied Education

14:30-14:45    Pause
14:45-15:30
1. Julie Kirkegaard, Anne Christine Daa Funder, Benedikte Kudahl: Merleau-Pontys børnesyn
2. Marianne Træbing Secher: Vidensformer i socialpædagogikken
15:30-16:00     Kaffe + frugt
16:00-16:45
1. Dag Munk Lindemann: An interactive approach to embodied and embedded learning
2. Frederik Boris Hyldstrup Olsen: Om at være  epistemologisk gæst i en anden ontologi

16:45-17:00:    Pause
17:00-18:30:    Generalforsamling
18:30-22:00:    Middag i kantinen
22:00-              Fest i Glassalen

Lørdag 13. nov.
Kl. 9:00-9:30:   Morgenkaffe + croissant
9:30-11:00:      Søren Engelsen: Fænomenologisk konstitutionsanalyse som
forskningsredskab indenfor pædagogik

11:00-11:15     Pause
11:15-12:15:
1. Kirsten Hyldgaard: Kedsomhed og negativ pædagogik. Med udgangspunkt i Heidegger
2. Merete Wiberg: Kan man sanse værdier? Nikolaj Hartmanns værdifænomenologi og etik
12:15-13:15:   Frokost
13:15-14:15
1. Oliver Kauffmann: Merleau-Ponty on seeing and the phenomenological pedagogy of sight
2 .Steen Nepper Larsen:  Øvelsesantropologi og kropsfænomenologi –  pædagogisk-filosofiske implikationer af hhv. Peter Sloterdijks og Thomas Fuchs’ tænkning
14:14-15:00    Kaffe + frugt
15:00-16:00
1. Nicolai Bo Andersen: Fænomenologisk metode på de kunstnerisk /videregående uddannelser
2. Sune Frølund: Educating people to decarbonize: The case of forests.
16:00-17:00     Afslutning