Stiftende generalforsamling – beslutningsreferat

Pædagogisk Filosofisk Forening d.13. november 2010

ad.1. Asger Sørensen blev valgt til dirigent.

ad. 2. Hanna Skovgaard Olsen blev valgt til referent.

ad.3. Dagsorden godkendt.

ad.6. Forslag til arbejdsgrupper præsenteret med følgende interesserede nævnt:

Tidsskrift: Asger Sørensen, Mette Rold, Nanna Duchêne. Navneforslag til tidsskriftet: ”Pædagogisk filosofiske studier”.

Møderækker: Henrik Vase Frandsen, Hanna Skovgaard Olsen

ad.7 og 8. Forslag til vedtægter blev fremlagt med vedtagelse af følgende ændringsforslag:

  1. Overskriften: ”Love for Pædagogisk filosofisk forening” ændres til ”Vedtægter for Pædagogisk filosofisk forening”.
  2. §1: Hjemstedet besluttes til at være København. Ændring af hjemstedet kan besluttes af bestyrelsen, men skal efterfølgende godkendes på generalforsamling.
  3. §2 stk.3 ændres. ”Nationalt” slettes samt, ”og andre interesserede” tilføjes.
  4. §4 stk.9 ændres fra (”jf.§8”) til (”jf.§7)

På grund af tidspres besluttedes det, at yderligere ændringsforslag diskuteres på næste generalforsamling.

ad.9. Kontingent fastsat pr.år til 300 kr. for lønmodtagere, 200 kr. for arbejdsløse og 100 kr. for studerende og pensionister.

ad.10. Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Frank Juul Agerholm (cand.pæd.fil., ph.d.stipendiat DPU, lektor VIA UC)
Nanna Duchêne (stud.pæd.fil.)
Karen Nymark (stud.pæd.fil.)
Dennis Matthew Winslow (stud.pæd.fil.)
Anne-Marie Eggert Olsen (lektor, Institut for pædagogik, DPU)
Hanna Skovgaard Olsen (cand.pæd.fil.)

Suppleanter:
Karen Vinther Ringmose (stud.pæd.fil.)
Mette Rold (cand.pæd.fil. adjunkt UCSJ)

ad.11. Følgende revisorer blev valgt:

Bo Grønlund (stud.pæd.fil.)
Jørgen Huggler (lektor, Institut for pædagogik, DPU)