Om tidsskriftet SPF

Vi har hermed fornøjelsen at annoncere det nye internationale tidsskrift for pædagogisk filosofi i Norden, Studier i Pædagogisk Filosofi. Tidsskriftet findes her.

Studier i Pædagogisk Filosofi er et elektronisk on-line, open acces og peer-review’ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Studier i Pædagogisk Filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion. Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk.

Studier i pædagogisk filosofi planlægges udsendt første gang marts 2012 (til årsmødet i Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning) og derefter hvert halve år (altså to gange årligt). Tidsskriftet modtager og review’er bidrag løbende.

Hvert nummer har et tema, men bringer også artikler uden for tema.

Vi opfordrer derfor til at indsende studier i pædagogisk filosofi uanset tema og fokus.

For krav til manuskripter se vejledning for forfattere. For at uploade artikel skal du registreres. Følg instruktioner.

Forslag til anmeldelse modtages gerne.

Forslag til kommende temaer, gæsteredaktører etc. modtages også gerne.

Læs også tidsskriftets rationale.