Rationale

SPF – Studier i Pædagogisk Filosofi
Studies in Philosophy of Education

Baggrunden for lanceringen af Studier i Pædagogisk Filosofi
Siden 1997 har der været et pædagogisk filosofisk netværk inden for Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning. I november 2010 blev der afholdt en nordisk konference til fejring af 10 år med pædagogisk filosofi på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Ved dette seminar oprettedes Pædagogisk Filosofisk Forening, hvis mål er at tilvejebringe en platform for pædagogisk filosofiske diskussioner på et akademisk grundlag. Idéen til Studier i pædagogisk filosofi er blevet til i denne forenings regi.

Område
Studier i pædagogisk filosofi er et elektronisk on-line, open acces, non-profit og peer-review’ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse, uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

Mål
Studier i pædagogisk filosofi sigter efter at fremme en levende og kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion. Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk og svensk.

Målgruppe
Studier i pædagogisk filosofi skal først og fremmest publicere forskning, der retter sig mod fagfæller. Tidsskriftet sigter således efter samme målgruppe i Norden som Studies in Philosophy and Education, Educational Philosophy and Theory, Journal of Philosophy of Education, og Educational Theory. Subsidiært henvender tidsskriftet sig til studerende og kandidater i pædagogisk filosofi, samt undervisere og forskere på de nordiske højskoler (Högskoler og University Colleges), som gerne vil udvikle deres pædagogisk filosofiske viden og kunnen, både som læsere og som skribenter.

Omfang og indhold
Studier i pædagogisk filosofi udkommer 2 gange årligt, første gang marts 2012 (til årsmøde i Nordisk Forening for Pædagogisk Forskning) og derefter hvert halve år. Hvert nummer af tidsskriftet vil være på ca. 100 sider, heraf ca. 50 sider med peer-reviewed temaartikler, max. 5 sider introduktion til tema, ca. 30 sider med peer-reviewed artikler uden for tema, ca. 10 sider med anmeldelser og 5 sider med kronik el.lign.

Peer review-proces
Studier i pædagogisk filosofi følger gængs redaktionel politik og fremgangsmåde for peer-reviewed videnskabelige tidsskrifter, idet der tilstræbes et højt niveau af integritet og troværdighed i dets faglige indhold. Redaktionen inviterer forfattere til at indsende originale manuskripter til tidsskriftet, der alle undergår anonym fagfællebedømmelse (double blind peer review) for at sikre den højest mulige kvalitet. Ved bedømmelser lægges der både vægt på det faglige indhold og den sproglige formulering. Som udgangspunkt vil der kræves mindst to bedømmelser per artikel. Hvis to bedømmelser er meget divergerende, så kan artikel sendes med begge bedømmelser til et redaktionsmedlem. Her afgøres om der skal en tredje bedømmelse til.

Open acces politik
Studier i pædagogisk filosofi ønsker at bidrage til menneskehedens oplysning og almendannelse. Derfor er der selvfølgelig fuldstændig fri adgang til at læse tidsskriftets artikler i tidsskriftet via nettet. Viden bør stilles frit til rådighed i det moderne videnssamfund; kun på den måde kan det sikres, at sandheden altid nyder fremme. Studier i pædagogisk kræver derfor heller ikke afgivelse af copyright ved publicering.

Redaktion
Studier i pædagogisk filosofi har hjemsted på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Der tilstræbes en bred nordisk repræsentation i redaktionen.

Se mere her.